AnnoNu

Naar de kracht van de kern

AnnoNu staat èn gaat voor een leefbare omgeving
Tom, Martine, Thijs, Marloes, Monique en Kim bouwen als AnnoNu aan een leefbare omgeving! Een omgeving waarin mensen fijn kunnen wonen, effectief kunnen werken en waar ruimte is voor recreatie en toerisme. We houden ons dagelijks bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van dorpsontwikkeling. Wij ondersteunen Plaatselijk Belangen, dorps- en stadsraden bij planvorming, projecten en (subsidie)regelingen.

Verbindende schakel
Door onze brede regionale ervaring en veelvuldig contact met overheden weten wij wat er verwacht wordt en zijn wij de verbindende schakel in de communicatie met overheden en andere partijen. Wij kijken constant waar behoefte aan is, zowel bij buurtschappen, dorpen als overheden en weten mensen te prikkelen en enthousiasmeren om te zorgen dat ze in beweging komen.

Hoe dan? En wat doe je dan….?
We helpen dorpsraden en dorpshuizen met het bepalen van een visie of aanpak. In deze tijd is het voor veel dorpen en (kleine) kernen een uitdaging om accommodaties exploitabel te houden en genoeg vrijwilligers te motiveren. We denken mee met mooie burgerinitiatieven, zodat die verder uitgroeien en ook werkelijk worden uitgevoerd. Vaak is hier aanvullende financiering voor nodig, maar ook kennis, kunde en de juiste ingangen.

Van idee tot uitvoering
Dat… en nog veel meer! Allemaal projecten en plannen die nodig zijn om het landschap en onze leef-, werk en woonomgeving samen leefbaar te houden.

Door in gesprek te gaan, komen we snel tot de kern van een vraagstuk en bepalen we samen de te nemen stappen. Wij gaan voor een goed resultaat, Niet lullen maar poetsen!

Kansen en mogelijkheden!
Wij helpen mensen graag met denken in nieuwe kansen en mogelijkheden. En dat is ook onze kracht en benadering. Misschien kunnen we u ergens mee helpen en mogen we meedenken??

Kom eens langs voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek. Bellen mag ook altijd!

Bent u als dorpsbestuur op zoek naar een heldere dorpsvisie? Of vindt de overheid dat er een nieuwe fiets- en wandelroutes gerealiseerd moeten worden? Het team van Anno.Nu biedt ondersteuning en advies van begin tot eind!

Onze diensten

Wij denken graag met u mee

Thijs Elderink

Als bestuurskundige legt Thijs de focus op leefbaarheid en vitaliteit van dorpen. Met deze missie voor ogen verbindt hij partijen en belangen graag aan elkaar. Focus op een gezonde samenwerking, waarin vooruitgang voorop staat. In zijn functie bij Eeckhof houdt hij zich onder andere bezig met een onderzoek naar de positie van starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen. Thijs is enthousiast, heeft een luisterend oor en is een echte teamspeler.

Tom Jannink

Als verbinder erg betrokken bij vele projecten gericht op de toekomst. Beschikt over ruime ervaring, groot netwerk en bestuurlijke sensitiviteit. Denkt (en praat) snel en strategisch; met een visie. Prikkelt en is kritisch waar nodig. Kiest altijd voor een mensgerichte aanpak, gekoppeld aan een resultaatgerichte en praktische werkwijze. Vindt uitdaging in dorpsprocessen, burgerinitiatieven en dorps- en plattelandsontwikkeling. Vol energie en enthousiasme. Ziet altijd en overal nieuwe kansen en mogelijkheden.

Monique Veelers

Leefbaarheid in kleine dorpen behouden en – liever nog – vergroten: dat is waar Monique voor gaat! Vitale dorpen waar genoeg te doen is voor jong èn oud, is essentieel om prettig te kunnen opgroeien en leven. Monique doet dit door enthousiast met alle betrokkenen om tafel te gaan om tot een gedragen plan te komen. Ze heeft een sterke binding en feeling met kleine gemeenschappen doordat ze zelf is opgegroeid in een klein dorp. Verder gaat ze niet snel een uitdaging uit de weg en denkt graag mee met nieuwe ontwikkelingen. Typerend aan Monique is ook dat ze heel sociaal is, leergierig en bijzonder gedreven.

Ons

team

Het team van AnnoNu bestaat uit mensen die actief zijn binnen de eigen gemeenschap en die weten wat belangrijk is, waar de knelpunten zitten en waar de kansen liggen. Opgegroeid in een kleine gemeenschap, ze snappen de dynamiek en kunnen makkelijk aanhaken bij diverse projecten.

Martine van Burgsteden – Exterkate

Dierwetenschapper met gezond boerenverstand. Nieuwsgierig naar de mensen achter de plannen; hun drive en hun energie. Zelf de drive om onze samenleving samen leefbaar te houden. Helpt graag dromen om te zetten in reële plannen. Weet feiten en emoties te vangen in pakkende teksten en beelden. Luistert (ook) tussen de regels door, oprecht en integer. Zorgt dat anderen – door te sparren en te organiseren – beter functioneren. Sociaal en analytisch, enthousiast en betrokken.

Marloes Nijland - Ten Dam

Positief, enthousiast en gedreven. Met haar planologische achtergrond werkt ze graag samen met anderen aan ruimtelijke opgave om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Een echte spin in het web die verschillende belangen met elkaar weet te verbinden. Ze is resultaatgericht en wil breed gedragen, realistische plannen ontwikkelen en deze ook tot uitvoering laten komen.

Kim Verweij

Kim is onze enthousiaste communicatieadviseur en procesbegeleider. Ze heeft in loop van de jaren haar hart verloren aan het Overijssels platteland. Wil met haar werk bewoners met plannen een stap verder helpen. Zorgt ervoor dat processen goed en vlot verlopen, dat draagvlak voor plannen groter wordt en dat mensen in beweging komen. Door haar ervaring als ondernemer, bij de overheid en in de politiek schakelt ze snel en weet ze van aanpakken