AnnoNu

Naar de kracht van de kern

Wij zijn ondernemende adviseurs op het gebied van participatieprocessen. We denken in termen van kansen en bouwen bruggen tussen inwoners en overheden. We willen uitblinken in authentieke participatie. Als procesbegeleider voor dorpen/kernen bij DorpsAmbitiePlannen en accomodatievisies, voor (semi)overheden als coach en sparringpartner in (overheids)participatieprocessen.