Anno Nu

Diensten

Accommodaties

Het is voor kernen en gemeenten belangrijk om de aanwezige accommodaties optimaal te benutten. Het hebben van een toekomstplan voor accommodaties mag daarbij niet ontbreken. We helpen dorpen bij het maken van een accommodatievisie. Dat

Lees verder »

Buurthuizen en dorpshuizen

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons dorpsaccommodatie een bindende factor blijft? Het overgrote deel van de dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties wordt beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen met een vrijwilligersbestuur. De taak voor deze stichtingen

Lees verder »

Subsidies en fondsen

Komt mijn initiatief in aanmerking voor een subsidie? En hoe vraag ik dat aan? In Nederland zijn er in veel gevallen subsidies en fondsen aan te vragen. Deze subsidies en fondsen zijn er op gericht

Lees verder »

Toekomst kerken

Het aantal kerkbezoekers loopt terug, de kosten voor onderhoud worden te hoog en het aantal vrijwilligers krimpt. In Overijssel en Gelderland kampen veel dorpskernen met dezelfde problemen rondom het kerkgebouw. De komende jaren worden steeds

Lees verder »
Vitaliteitsscan kosteloos voor ontmoetingscentra

Visievorming

Waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen. Anno.Nu heeft veel ervaring met het opstellen van visies voor

Lees verder »

Samenwerken

Deze partners vertrouwen op Annu Nu