Toekomst kerken

Het aantal kerkbezoekers loopt terug, de kosten voor onderhoud worden te hoog en het aantal vrijwilligers krimpt. In Overijssel en Gelderland kampen veel dorpskernen met dezelfde problemen rondom het kerkgebouw. De komende jaren worden steeds meer Katholieke dorpskerken gesloten en ook besturen van protestantse kerken zien grote uitdagingen.
Een kerkgebouw is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp.  Het is immers cultureel erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit van een dorp. Het is een plek waar mensen samen komen. Sluiting of afbraak zou toch ontzettend zonde zijn? Wij denken graag mee over oplossingen de kerk voor de gehele dorpsgemeenschap te behouden.

Wat moeten we doen met onze kerk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gebouw van waarde blijft voor onze gemeenschap

Veel dorpen worstelen met deze vraag Tweet

Nieuwe mogelijkheden voor de kerk

AnnoNu ondersteunt en adviseert dorpsraden en kerkbesturen.  Het onnodig sluiten van cultureel kerkelijk erfgoed kan voorkomen worden door er nieuw leven in te blazen en samen met de dorpsgemeenschap na te denken over de mogelijkheden van kerkgebouwen, in samenhang met andere voorzieningen in het dorp. Wij denken graag met jullie mee over (nieuwe) functies die ervoor kunnen zorgen dat het kerkgebouw deel uit blijft maken van de identiteit van een dorp. Zo’n plan maken vergt inzet en betrokkenheid van de gehele gemeenschap. En juist dat is waar we bij AnnoNu veel ervaring in hebben:

  • Wij weten hoe je mensen betrekt bij het maken van plannen
  • We hebben ervaring met het vinden en binden van vrijwilligers aan een project
  • We weten door ons werk in vele dorpen hoe de dynamiek in een dorp werkt en hoe je mensen in beweging krijgt
  • We hebben meerdere kerken, onder andere in Beckum, Nieuw Heeten, Diepenheim en Wesepe geholpen bij het maken van toekomstbestendige plannen. 

Toekomstscan voor kerken

Een eerste stap om na te denken over de toekomst van jullie kerkgebouw is het uitvoeren van een “ToekomstScan voor Kerken”.
Hierin gaan we samen met het kerkbestuur in gesprek over de uitdagingen die spelen. Op basis van de uitkomst van deze scan kunnen we kijken naar mogelijke vervolgstappen. 

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer onderwerpen

Vitaliteitsscan kosteloos voor ontmoetingscentra
Diensten

Visievorming

Waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen.