Subsidies en fondsen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie

15 februari 2018

Voor het realiseren van een multifunctioneel gebouw in Bentelo hebben we verschillende subsidies en fondsen benaderd. Initiatiefnemer Linda Leus, directeur van Kinderopvang de Beukenoot:

“Onze wens was om een multifunctioneel gebouw voor kinderen van 0 tot 12 jaar te creëren, waar verschillende disciplines samen werken in het belang van de ontwikkeling het kind. Naast school en kinderopvang, kun je hierbij ook denken aan logopedie, fysiotherapie, jeugdgezondheidszorg en een bibliotheek. Op deze manier kunnen de verschillende disciplines optimaal samenwerken ten behoeve van de kinderen en bieden we voor kinderen en ouders uit Bentelo een multifunctionele ontmoetingsplek.”

Bentelo beschikt over verschillende accommodaties die voor maatschappelijke doeleinden gebruikt worden: het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Voor de leefbaarheid in het dorp is het van belang te kijken naar de benodigde functies. In een structuurvisie met het oog op de toekomst van Bentelo hebben de bewoners samen gekeken waar de behoeftes lagen. Eén van die behoeftes was een multifunctioneel gebouw (naast Sport- en gemeenschapscentrum De Pol) waar gezamenlijke ruimtes zijn voor verschillende doelgroepen.

De huidige school leek zich prima te lenen voor een dergelijke multifunctionele accommodatie. Enkele lokalen staan leeg, dus er was ruimte. De kinderopvang bevond zich verspreid over drie andere plekken in Bentelo, waarvan één ruimte in De Pol. Om het voortbestaan van de verschillende accommodaties in het dorp te versterken, in plaats van te beconcurreren hebben we de ontwikkelingen goed met elkaar afgestemd.

“Tom Jannink heeft mij ondersteund bij het voeren van deze dialogen. Daarnaast hebben ze mij geholpen bij het aanvragen van verschillende fondsen en subsidies.”

Rabofonds: Het Rabofonds is een fonds ten behoeve van duurzame initiatieven die de lokale gemeenschap versterken. Het fonds richt zich op vier thema’s: educatie, zorg, cultuur en sport.

“Samen voor Elkaar”, provincie Overijssel: Deze subsidie van de provincie Overijssel richt zich op maatschappelijke initiatieven die de sociale samenhang en betrokkenheid bij een gemeenschap versterken.

Beide subsidies zijn toegekend en worden gebruikt om verschillende doelen te kunnen realiseren:

De subsidie van de Rabobank is besteed aan een Multimediasysteem en Touch Screen die door alle gebruikers ingezet kunnen worden.

De subsidie van Samen voor Elkaar, is deels gebruikt voor de realisatie van een speelplein. Deze is voor alle bewoners van het dorp ingericht als speel- en ontmoetingsplek. Daarnaast is de subsidie onder meer besteed aan de inrichting van de speelhal, die gebruikt kan worden door de bezoekers van het consultatiebureau, de kinderen van de opvang en de kinderen die de logopediste bezoeken.

Linda’s ervaring met Eeckhof (Anno.Nu is een initiatief van Eeckhof):

“Tijdens het hele proces kon ik met al mijn vragen terecht bij Eeckhof. Ze dachten zowel in het belang van de gemeenschap als met mijn eigen organisatie mee. Fijn dat de lijntje kort zijn en dat ze zo toegankelijk zijn. En natuurlijk mooi dat de subsidies binnengehaald zijn dankzij hun hulp en korte lijnen met de subsidieverstrekkers. Al met al een fijne samenwerking met een mooi resultaat als gevolg!”

Deel dit artikel

Meer onderwerpen

Nieuws

Dorpen leren van elkaar

Ervaren zegt meer dan ‘van horen zeggen’. Daarom nemen we dorpen die aan de slag willen met hun ontmoetingsplekken (dorpshuis, sportkantine, kerk en verenigingsgebouwen) graag

Nieuws

AnnoNu verwelkomt nieuwe topper in het team.

AnnoNu verwelkomt nieuwe topper in het team.  AnnoNu versterkt zich met een nieuwe adviseur. Miranda Mulder start vanaf 1 januari 2022 als adviseur communicatie en