We zien veel uitdagingen rond het voortbestaan van maatschappelijke gebouwen. Kerken verliezen hun functie. Scholen van de toekomst vragen om ander ruimtegebruik. Gebouwen staan (gedeeltelijk) leeg. We hebben een aanpak ontwikkeld om te komen tot dorpsbreed gedragen keuzes voor toekomstig gebruik. Deze voeren we momenteel in circa 20 dorpen in Provincie Overijssel uit, in samenwerking met de OVKK – Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen.

Ook Saasveld denkt na over de toekomst van haar maatschappelijke gebouwen. Zij hebben al grote stappen gezet in dit proces. Op een goed bezochte avond bij Bruins werden de verschillende scenario’s besproken. Met meer dan 200 inwoners werd er gediscussieerd over de mogelijkheden. Een avond vol vruchtbare dialogen. Aan het eind van de avond gaf elke aanwezige aan welk scenario voor hem/haar voorkeur heeft. De scenario’s met de meeste stemmen worden uitgewerkt en worden halverwege dit jaar gepresenteerd aan de inwoners van Saasveld.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer onderwerpen

Nieuws

De waarde van een buurthuis

Een buurthuis is er voor de samenleving, het is een investering in de leefbaarheid. Is de waarde van een buurthuis uit te drukken in euro’s?

Nieuws

Kennismaken met Anno.Nu

We helpen dorpen en buurtschappen om stappen te zetten. Of het nu gaat om het opstellen van een eigentijdse dorpsvisie, waarin elke inwoner een stem