Het Kleine Kernen Spel helpt Plaatselijke Belangen om stappen te zetten

De Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (LVKK) heeft het Kleine Kernen Spel ontwikkeld. Onder andere met behulp van dit spel ondersteunt Anno.Nu Plaatselijk Belangen of Dorpsbesturen. Het Kleine Kernen Spel helpt een Plaatselijk Belang of Dorpsraad bij het vormgeven van haar rol in het dorp. Door veranderingen in gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rondom een dorp kan het Plaatselijk Belang voor uitdagende keuzes komen te staan.

Maar hoe gaat zij daarmee om? Het Kleine Kernen Spel helpt het Plaatselijk Belang om, aan de hand van specifieke casussen, keuzes te maken in allerlei situaties en uitdagingen. Het spel geeft inzicht in welke rol het Plaatselijk Belang uitdraagt en op welke manier ze de taak van het Plaatselijk Belang op een passende manier uit kan voeren.

Het Plaatselijk Belang kan uit verschillende casussen kiezen die het meest aansluiten op hun eigen omgeving. De link met praktijkvoorbeelden zorgt ervoor dat een Plaatselijk Belang zich kan inleven in de situatie. Er zijn per casus diverse mogelijke oplossingsrichtingen. Hierover zullen de leden van het Plaatselijk Belang in gesprek moeten gaan, welke rol past het beste bij hun wijze van werken? Na het bespreken van de verschillende casussen heeft het Plaatselijk Belang een score behaald. Deze score staat voor een bepaalde rol die het meest bij hen past. Via het Kleine Kernen Spel kan een Plaatselijk Belang spelenderwijs informatief inzicht krijgen in de wijze waarop zij casussen aanvliegt en vervolgens behandeld.

Ook interesse in het Kleine Kernen Spel of staat het Plaatselijk Belang voor lastige keuzes? Neem vrijblijvend contact op.

Deel dit project

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer projecten

Nieuws

Soasel op volle kracht

We zien veel uitdagingen rond het voortbestaan van maatschappelijke gebouwen. Kerken verliezen hun functie. Scholen van de toekomst vragen om ander ruimtegebruik. Gebouwen staan (gedeeltelijk)

ondersteuning nodig voor uw kern?

Anno.Nu adviseert en ondersteunt dorpen en kernen in diverse processen. Samen met inwoners werken wij aan omgevingsvisies, dorpsambitieplannen, accommodatiedialogen en woningbehoefteonderzoek. Tevens bieden wij ondersteuning in subsidie- en fondsaanvragen.

Bezoekadres
BenteloWerkt
Burg. Buyvoetsplein 76
7497 LD Bentelo
info@anno.nu
06 – 10 41 94 91

Postadres
Grondhuttenweg 1e
7497 NE Bentelo