Dorpsproces in Saasveld; voorzieningen en maatschappelijk vastgoed

12 juni 2019

De inwoners van Saasveld zijn, net als veel andere dorpen in de gemeente, druk met de toekomst van het dorp. Welke voorzieningen zijn er, ontbreken er voor de toekomst nog voorzieningen of kunnen we zonder enkele voorzieningen? En hoe houden we de voorzieningen en het vastgoed in stand?

Namens de OVKK begeleiden Tom Jannink en Marloes Nijland het dorpsproces in Saasveld. Een stuurgroep met daaronder hangend een aantal werkgroepen zijn aan de slag met het vraagstuk over de leefbaarheid in Saasveld en dan vooral hoe kunnen zij zich voorbereiden op de toekomst. Een aantal verenigingen concludeerde dat het voor alle accommodaties afzonderlijk in de toekomst steeds lastiger wordt om overeind te blijven en overal vrijwilligers voor in te zetten.

In één van de eerste stappen die is gezet is onderzocht wat de inwoners uit Saasveld belangrijk vinden. Daarvoor is onder meer een excursie georganiseerd naar vergelijkbare projecten in Nieuw Heeten, Beckum en Bentelo. Vervolgens is op 21 mei 2019 een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners uit Saasveld. Aan de hand van de thema’s Sport, Cultuur & Religie, Onderwijs en Zorg & Welzijn zijn er discussies gevoerd. Aanwezigen konden aangeven welke functies ze belangrijk vinden voor Saasveld en welke functies wellicht in de toekomst overbodig zijn.

Met deze input gaan de stuur- en werkgroepen aan de slag om mogelijke scenario’s uit te werken. De mogelijke scenario’s worden weer voorgelegd aan de inwoners en op die manier wordt gewerkt aan een visie voor Saasveld 2030. Het is planning om eind 2019 een voorkeursscenario te kunnen presenteren.

Deel dit project

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer projecten

Nieuws

Soasel op volle kracht

We zien veel uitdagingen rond het voortbestaan van maatschappelijke gebouwen. Kerken verliezen hun functie. Scholen van de toekomst vragen om ander ruimtegebruik. Gebouwen staan (gedeeltelijk)

ondersteuning nodig voor uw kern?

Anno.Nu adviseert en ondersteunt dorpen en kernen in diverse processen. Samen met inwoners werken wij aan omgevingsvisies, dorpsambitieplannen, accommodatiedialogen en woningbehoefteonderzoek. Tevens bieden wij ondersteuning in subsidie- en fondsaanvragen.

Bezoekadres
BenteloWerkt
Burg. Buyvoetsplein 76
7497 LD Bentelo
info@anno.nu
06 – 10 41 94 91

Postadres
Grondhuttenweg 1e
7497 NE Bentelo