Thijs Elderink over het Dorps Ambitie Plan

Collega Thijs Elderink heeft in zijn rol als adviseur voor het OVKK verschillende dorpen ondersteund bij het opstellen van een Dorps Ambitie Plan. Met het Dorps Ambitie Plan wordt er met een brede blik naar het dorp gekeken, wat speelt er in een dorp en wat vinden de inwoners belangrijk. Dorpsbesturen en Plaatselijke Belangen krijgen met het Dorps Ambitie Plan een leidraad voor de toekomst. Op de website van het OVKK is het hele artikel te lezen, het proces om tot een degelijk plan te komen wordt hier duidelijk uitgelegd.

Ook wordt het Kleine Kernen Spel benoemd. Dit spel is door de LVKK ontwikkeld en helpt een Plaatselijk Belang of Dorpsraad bij het vormgeven van haar rol in het dorp. Het spel is een laagdrempelige en interactieve manier om meer inzicht te krijgen in de rol en de functie van het Plaatselijk Belang.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer onderwerpen

Vitaliteitsscan kosteloos voor ontmoetingscentra
Diensten

Visievorming

Waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen.