De waarde van een buurthuis

Een buurthuis is er voor de samenleving, het is een investering in de leefbaarheid. Is de waarde van een buurthuis uit te drukken in euro’s? Er werken veel vrijwilligers in het buurthuis, de activiteiten worden georganiseerd voor de door de lokale gemeenschap. Als er al winst wordt gemaakt komt dit weer ten goede aan de […]

Kennismaken met Anno.Nu

We helpen dorpen en buurtschappen om stappen te zetten. Of het nu gaat om het opstellen van een eigentijdse dorpsvisie, waarin elke inwoner een stem heeft. Of het nadenken over het voorzieningen- en woningaanbod in de kernen. Wij ondersteunen deze processen met een frisse, ondernemende blik. Niet pappen en nathouden, maar aanpakken! We vergroten de […]

Thijs Elderink over het Dorps Ambitie Plan

Collega Thijs Elderink heeft in zijn rol als adviseur voor het OVKK verschillende dorpen ondersteund bij het opstellen van een Dorps Ambitie Plan. Met het Dorps Ambitie Plan wordt er met een brede blik naar het dorp gekeken, wat speelt er in een dorp en wat vinden de inwoners belangrijk. Dorpsbesturen en Plaatselijke Belangen krijgen […]

Soasel op volle kracht

We zien veel uitdagingen rond het voortbestaan van maatschappelijke gebouwen. Kerken verliezen hun functie. Scholen van de toekomst vragen om ander ruimtegebruik. Gebouwen staan (gedeeltelijk) leeg. We hebben een aanpak ontwikkeld om te komen tot dorpsbreed gedragen keuzes voor toekomstig gebruik. Deze voeren we momenteel in circa 20 dorpen in Provincie Overijssel uit, in samenwerking […]

Het Kleine Kernen Spel helpt Plaatselijke Belangen om stappen te zetten

De Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (LVKK) heeft het Kleine Kernen Spel ontwikkeld. Onder andere met behulp van dit spel ondersteunt Anno.Nu Plaatselijk Belangen of Dorpsbesturen. Het Kleine Kernen Spel helpt een Plaatselijk Belang of Dorpsraad bij het vormgeven van haar rol in het dorp. Door veranderingen in gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rondom een dorp […]